Ripagaina skatepark
DesignZut Skateparks
ConstructionZut Skateparks
Year2008
Square meters700
PlaceRipagaina, Navarra
TypeBowl
© 2022 Zut Skateparks